A A A

Kadra naukowo-dydaktyczna

Kierunek ELEKTROTECHNIKA

prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow
prof. dr hab. inż. Wojciech Machczyński

dr hab. inż. Krzysztof Pacholski

dr inż. Justyna Barańska      
dr inż. Piotr Czarnywojtek
dr inż. Ryszard Namyślak
dr inż. Andrzej Purczyński
dr inż. Jacek Roszkiewicz
dr inż. Mieczysław Stolpe

dr Ryszard Maciejewski

mgr inż. Krystyna Baran
mgr inż. Artur Sysiak

mgr inż. Dominik Wojtaszczyk

 

Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

prof. zw. dr inż. Jan Chajda
prof. dr hab. inż. Marian Dudziak
prof. zw. dr hab. Tadeusz Hoffmann
dr hab. inż. Edmund Weiss

prof. dr hab. inż. Ryszard Czarny

dr hab. inż. Ireneusz Malujda

dr hab. inż. Józef Gruszka

dr hab inż. Andrzej Kołodziej, prof. PWSZdr inż. Dariusz Kasprzak

dr Jarosław Mikołajski
dr inż. Tadeusz Nowak
dr inż. Erwin Przbysz

dr inż. Radosław Pytliński

dr inż. Andrzej Mrowiec

dr inż. Krzysztof Talaśka

mgr inż. Tadeusz Duras

mgr inż. Rafał Czajka

mgr inż. Rafał Kwiatkowski

 

Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński
prof. dr hab. Mieczysław Gostomczyk
prof. dr hab. inż. Andrzej Heim
prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki

prof. dr hab. inż. Henryk Bem

prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki

prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki
prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz
dr hab. inż. Jerzy Sęk
dr hab. inż. Mirosław Szklarczyk

dr hab. inż. Janusz Kapuściński

prof. dr hab. Maria Mucha

dr hab. inż. Tadeusz Gluba

dr hab. inż. Tomasz Olejnik

dr inż. Maria Chojnacka
dr inż. Bogdan Derbiszewski
dr inż. Zbigniew Irzyniec
dr inż. Andrzej Obraniak
dr inż. Janusz Pęcherz
dr Stanisław Plebański
dr inż. Karol Prałat
dr inż. Kazimierz Wojciech Pyć
dr inż. Rita Pyć
dr inż. Jacek Stelmach
dr inż. Marek Tomalczyk
dr inż. Ryszard Tosik
dr Andrzej Wrzesień

dr inż. Agnieszka Pyć

dr inż. Krzysztof Lorenz

dr inż. Ewa Bem

dr inż. Beata Pawłowska

dr inż. Zygmunt Kaźmierczak


mgr inż. Jan Gracz

mgr Sławomira Janiak

mgr Renata Dominiak

mgr inż. Jerzy Machlański

mgr inż. Daria Mazurek

 

Kierunek INFORMATYKA

prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski
dr hab. Michał Banaszak

prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar

dr hab. Nguyen Anh Linh

dr hab. inż. Tretiakov Konstantin

prof. dr hab. Andrzej Marciniak

dr inż. Elżbieta Hudyma

dr inż. Dudek Damian
dr inż. Narojczyk Jakub
dr inż. Rekuć Witold
dr inż. Szpunar Zbigniew

dr Piotr Knychała

dr Marek Dębczyński

dr inż. Marcin Pyć

 

mgr Kamińska-Wypchło Arleta
mgr Karpiński Krzysztof
mgr inż. Kochman Anna
mgr Słupianek Jacek
mgr inż. Syguła Andrzej
mgr inż. Wypychowski Marek

mgr inż. Marcin Żurawski

 

Kierunek BUDOWNICTWO

dr hab. inż. Ryszard Sygulski

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak

dr hab. inż. Dariusz Heim

dr inż. Magdalena Łasecka Plura

dr Zofia Sztromajer

dr Marcin Gajzler

dr inż. Jan Jeruzal

dr inż. Joanna Bogusławska-Kozłowska

dr inż. Maciej Klósak

dr inż. Michał Pośpiech

 

mgr inż. Piotr Miczko