A A A

USOS już w Kaliszu2013-01-21

Wraz z istotnymi zmianami statutowymi, kaliska PWSZ wdraża Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Tym samym uczelnia dołączyła do grona największych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych w Polsce - twórców i użytkowników USOS.

 

System powstał w wyniku zapotrzebowania na kompleksowe narzędzie informatyczne, służące do zarządzania sprawami studiów w szkole wyższej. By móc z niego korzystać, uczelnia musi spełnić szereg warunków, w tym przystąpić do Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.

 

Centrum zrzesza największe i najbardziej prestiżowe polskie uczelnie. Jego członkami są twórcy systemu: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Rzeszowska oraz szkoły biorące czynny udział w projekcie.
USOS bowiem to przedsięwzięcie non-profit, realizowane przez uczelnie dla uczelni. Wykonawcy systemu są zarazem jego użytkownikami. Dzięki temu osoby rozwijające system posiadają niezbędną wiedzę o procesach i procedurach obecnych w polskich szkołach wyższych. Ponadto uczelnie, które wdrożyły USOS, oferują sobie wzajemnie nieustające wsparcie - nie tylko w kwestiach informatycznych, ale także w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego w ogólności, co wiąże się także z realnym wpływem na decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.