A A A

W Kaliszu powstaje Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych2010-06-18

Z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej spotkał się w tym celu wiceprezydent Kalisza Daniel Sztandera oraz szef zarejestrowanego w końcu ubiegłego roku kaliskiego klastra lotniczego Bogdan Zmyślony. Dyskutowano o możliwościach pozyskania funduszy na budowę Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych - placówki naukowo-badawczej, mającej wspomagać rozwój czterech miejscowych zakładów lotniczych: Pratt & Whitney Kalisz, WSK PZL-Kalisz, Vac Aero i Meyer Tool. Taką rolę spełniać miało projektowane od lat Centrum Zaawansowanych Technologii, jednak jego budowa stanęła pod znakiem zapytania. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ograniczyło bowiem wsparcie dla tego typu inwestycji aż o 60%. Wobec powyższego władze uczelni i miasta oraz kierownictwo klastra zamierzają pozyskać środki na realizację tego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tym celu nawiązano już współpracę z firmą konsultingową, która będzie ubiegać się o pieniądze dla Kalisza.