BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 01.06.2011, zmieniona z powodu:
aktualizacja

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001 r.) nakłada na administracje publiczną, w tym na naszą… Uczelnię, obowiązek udostępniania informacji za pomocą… publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.


Biuletyn niniejszy został‚utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporzą…dzeniu Ministra Spraw Wewnę™trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm) i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym    http://www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn   i można do niego zajrzeć‡także ze strony WWW naszej Uczelni, po naciśnię™ciu na przycisk .


Informacja publiczna dotycząca naszej Uczelni została podzielona na następujące kategorie główne:

* Strona główna
* Instrukcja korzystania z BIP
* Aktualności
* Przetargi
* Konkursy
* Rejestr stron usunię™tych
* Statystyki BIP
* Inne informacje
* Redakcja BIP
* Mapa strony.

Menu zamieszczone zostało w lewej kolumnie serwisu, podzielone temetycznie.

Moduł‚ wyszukiwania to narzędzie pomocne w wyszukiwaniu przez Państwa Informacji, po wpisaniu w oknie wyszukiwarki kluczowego słowa i kliknięciu klawisza "SZUKAJ".

Po wykonaniu tej operacji pojawią się™wyniki przeszukania baz danych. Zostanie wskazane menu tematyczne, w którym znajduje się™dana informcja, oraz odnośnik umożliwiajacy bezpośrednie przejście do rozdział‚u danego menu.

Pobieranie plików - w Biuletynie znajdują się również treści dołączone w popstaci plików, można do nich dotrzeć‡ poprzez linki. Są… to zazwyczaj dokumenty dużej objętości oraz treści o specyficznym przeznaczeniu (np. wnioski do pobrania, druki, dzienniki ustaw. Po kliknieiu na link prowadzący do ukrytego pliku otwiera się okno pozwalające pobranie pliku lub otworzenie go tylko do odczytu.

Kliknięcie na logo BIP umożliwia przejście na stronę główną… Biuletynu Informacji Publicznej administrowana przez MSWiA.

Strony Biuletynu wyposażone są…w rejestr zmian, który automatycznie zapisuje informacje o zmianach w treś›ci poszczególnych artykuł‚ów. Lista zmian dostę™pna jest  po kliknięciu linku wersje archiwalne tej strony, znajdują…cego się w dole strony.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 01.06.2011
Podpisał: Michał Kałuża
Dokument z dnia: 01.06.2011
Dokument oglądany razy: 971
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu