BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 28.03.2012, zmieniona z powodu:
uaktualnienie

Władze Uczelni

Rektor - prof. zw. dr inż. Jan Chajda

Prorektor - dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk

Prorektor - prof. dr hab. Stefan Kowal

Kanclerz - mgr Kazimierz Matusiak

Wydział Zarządzania

Dziekan dr Jan Frąszczak

Prodziekan dr Beata Wenerska

Prodziekan dr Zbyszko Szmaj

Wydział Politechniczny

Dziekan dr inż. Kazimierz Wojciech Pyć

Prodziekan mgr Sławomira Janiak

Prodziekan dr inż. Jacek Roszkiewicz

Wydział Medyczny

Dziekan prof. dr hab. n. med. Witold Woźniak

Prodziekan mgr Violetta Koźlak

Prodziekan lek. med. Wojciech Grzelak

Wydział Rehabilitacji i Sportu

Dziekan: prof. dr hab. n. med. Gerard Straburzyński

Prodziekan dr Maria Jurga

Prodziekan dr Arkadiusz Janiak

Studium Wychowania Fizycznego

Kierownik - dr Piotr Szewczyk

Wydawnictwo Uczelniane

Redaktor Naczelny - dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Biblioteka Uczelniana

Dyrektor Biblioteki - dr Małgorzata Całka

Pełnomocnik ds osób niepełnoprawnych - mgr Halina Warsiewicz

Pełnomocnik do reprezentowania uczelni na zewnątrz w sprawach patentów i normalizacji, z wyłą…czeniem spraw zastrzezonych do kompetencji innych organów - dr inż. Dariusz Kasprzak

Uczelniany Koordynator Programu LLP-Erasmus - dr Tatiana Manasterska

Struktura organizacyjna Uczelni

Struktura Uczelni

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 28.03.2012
Podpisał: Michał Kałuża
Dokument z dnia: 28.03.2012
Dokument oglądany razy: 2437
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu