BIP.gov.pl

Rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych dla studentów - EFS

Wyniki rekrutacji do projektu

Informacja z otwarcia ofert dotyczących rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” ogłoszonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w dniu 28.06.2017 r.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu poniżej przedstawia listy nauczycieli akademickich zakwalifikowanych do prowadzenia praktyk zawodowych w ramach w/w projektu.

  1. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
  2. Wydział Politechniczny
  3. Wydział Rehabilitacji i Sportu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ogłasza rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych zainteresowanych podjęciem współpracy przy organizacji praktyk zawodowych dla studentów, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W rekrutacji mogą wziąć udział pracownicy dydaktyczni uczelni spełniający wymagania określone w Regulaminie praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych” (załącznik nr 1).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesięcznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika, Budownictwo, Inżynieria środowiska, Informatyka, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Obronność państwa, Fizjoterapia i Wychowanie fizyczne, zgodnie z poniższą tabelą zapotrzebowania. Praktyki realizowane będą do września 2018 r.

Tab. 1. Liczba praktykantów objętych projektem w podziale na kierunki studiów

LP

Kierunek studiów

Liczba praktykantów

1.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

50

2.

Budownictwo

28

3.

Elektrotechnika

13

4.

Fizjoterapia

16

5.

Informatyka

20

6.

Inżynieria środowiska

20

7.

Mechanika i budowa maszyn

23

8.

Obronność państwa

4

9.

Wychowanie fizyczne

8

10.

Zarządzanie

100

Podjęcie współpracy będzie uregulowane pisemnie, dokumentując obowiązki każdej ze stron oraz gotowością do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb uczelni, powstałych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy powinny do dnia 6 lipca 2017 r. (godz. 12.00) złożyć stosowny wniosek (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Praktyki studenckie – rekrutacja opiekunów, kierunek:…(nazwa kierunku) …” w Kancelarii PWSZ w Kaliszu (ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz) lub wysłać jego podpisany skan na adres praktyki@pwsz.kalisz.pl. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin praktyk
  2. Formularz dla opiekunów
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 06.07.2017
Podpisał: Bartosz Spychalski
Dokument z dnia: 06.07.2017
Dokument oglądany razy: 3925
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu