K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej PWSZ w Kaliszu
Biuletyn Informacji Publicznej PWSZ w Kaliszu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 10.08.2017, zmieniona z powodu:
  korekta tytułu

  Rekrutacja uzupełniająca instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie organizacji pr

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ogłasza rekrutację uzupełniającą instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  W rekrutacji mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych” (załącznik nr 1).

  W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesięcznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika, Budownictwo, Inżynieria środowiska, Informatyka, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Obronność państwa, Fizjoterapia i Wychowanie fizyczne, zgodnie z poniższą tabelą zapotrzebowania. Praktyki realizowane będą do września 2018 r.

  Tab. 1. Liczba praktykantów objętych projektem w podziale na kierunki studiów

  LP

  Kierunek studiów

  Liczba praktykantów

  1.

  Bezpieczeństwo wewnętrzne

  50

  2.

  Budownictwo

  24

  3.

  Elektrotechnika

  13

  4.

  Fizjoterapia

  16

  5.

  Informatyka

  24

  6.

  Inżynieria środowiska

  20

  7.

  Mechanika i budowa maszyn

  23

  8.

  Obronność państwa

  4

  9.

  Wychowanie fizyczne

  8

  10.

  Zarządzanie

  100

  Podjęcie współpracy będzie uregulowane oddzielnym porozumieniem/umową, dokumentującą obowiązki każdej ze stron oraz gotowością do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb uczelni, powstałych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

  Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy powinny do dnia 18 sierpnia 2017 r. (godz. 12.00) złożyć stosowny wniosek (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Praktyki studenckie – rekrutacja instytucji” w Kancelarii PWSZ w Kaliszu (ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz) lub wysłać jego podpisany skan na adres praktyki@pwsz.kalisz.pl. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

  Pliki do pobrania:

  1. Regulamin praktyk

  2. Formularz dla podmiotów

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Andrzej Syguła
  Publikacja dnia: 10.08.2017
  Podpisał: Bartosz Spychalski
  Dokument z dnia: 10.08.2017
  Dokument oglądany razy: 122
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu