K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej PWSZ w Kaliszu
Biuletyn Informacji Publicznej PWSZ w Kaliszu
BIP.gov.pl

  WNSiH - rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych dla studentów – EFS

  Ogłoszenie wyniku wyboru opiekunów dla kierunku zarządzanie i dowodzenie:

  Ogłoszenie


   

  Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ogłasza rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych zainteresowanych podjęciem współpracy przy organizacji praktyk zawodowych dla studentów KIERUNKU ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  W rekrutacji mogą wziąć udział pracownicy dydaktyczni uczelni spełniający wymagania określone w Regulaminie praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych” (załącznik nr 1).

  W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesięcznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika, Budownictwo, Inżynieria środowiska, Informatyka, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Obronność państwa, Fizjoterapia i Wychowanie fizyczne, zgodnie z poniższą tabelą zapotrzebowania. Praktyki realizowane będą do września 2018 r.

  Tab. 1. Liczba praktykantów objętych projektem w podziale na kierunki studiów

  LP

  Kierunek studiów

  Zakładana liczba

  praktykantów

  1.

  Bezpieczeństwo wewnętrzne

  29

  2.

  Budownictwo

  28

  3.

  Elektrotechnika

  13

  4.

  Fizjoterapia

  16

  5.

  Informatyka

  20

  6.

  Inżynieria środowiska

  20

  7.

  Mechanika i budowa maszyn

  23

  8.

  Obronność państwa

  4

  9.

  Wychowanie fizyczne

  8

  10.

  Zarządzanie

  74

  11.

  Kosmetologia

  20

  12.

  Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

  5

  13.

  Zarządzenie i dowodzenie

  27

  Podjęcie współpracy będzie uregulowane pisemnie, dokumentując obowiązki każdej ze stron oraz gotowość do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb uczelni, powstałych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

  Osoby zainteresowane podjęciem współpracy powinny do dnia 20 października 2017 r. (godz. 12.00) złożyć stosowny wniosek (załącznik nr 2) w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (Collegium Novum, pok. 212, ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz). Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

  Formularz dla opiekunów

  Regulamin praktyk

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Michał Kałuża
  Publikacja dnia: 20.10.2017
  Podpisał: Magdalena Górczyńska
  Dokument z dnia: 20.10.2017
  Dokument oglądany razy: 404
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu