K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej PWSZ w Kaliszu
Biuletyn Informacji Publicznej PWSZ w Kaliszu
BIP.gov.pl

  III rekrutacja uzup.instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie organizacji praktyk

  Ogłoszenie o wyborze instytucji zakwalifikowanych do prowadzenia praktyk zawodowych:

  1. Wydział Medyczny
  2. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
  3. Wydział Politechniczny
  4. Wydział Rehabilitacji i Sportu

   


  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ogłasza III rekrutację uzupełniającą instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  W rekrutacji mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych” (załącznik nr 1).

  W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesięcznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Budownictwo, Elektrotechnika, Fizjoterapia, Informatyka, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Obronność państwa, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, Zarządzenie i dowodzenie, zgodnie z poniższą tabelą zapotrzebowania. Praktyki realizowane będą do września 2018 r.

  Tab. 1. Liczba praktykantów objętych projektem w podziale na kierunki studiów

  LP

  Kierunek studiów

  Zakładana liczba

  praktykantów

  1.

  Bezpieczeństwo wewnętrzne

  29

  2.

  Budownictwo

  24

  3.

  Elektrotechnika

  13

  4.

  Fizjoterapia

  16

  5.

  Informatyka

  24

  6.

  Inżynieria środowiska

  20

  7.

  Mechanika i budowa maszyn

  23

  8.

  Obronność państwa

  4

  9.

  Wychowanie fizyczne

  3

  10.

  Zarządzanie

  74

  11.

  Kosmetologia

  20

  12.

  Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

  5

  13.

  Zarządzenie i dowodzenie

  27

   

   

  Podjęcie współpracy będzie uregulowane oddzielnym porozumieniem/umową, dokumentującą obowiązki każdej ze stron oraz gotowością do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb uczelni, powstałych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

  Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy powinny do dnia 6 listopada 2017 r. (godz. 12.00) złożyć stosowny wniosek (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Praktyki studenckie – rekrutacja instytucji” w Kancelarii PWSZ w Kaliszu (ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz) lub wysłać jego podpisany skan na adres praktyki@pwsz.kalisz.pl. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

  Formularz dla Podmiotów

  Regulamin

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Michał Kałuża
  Publikacja dnia: 06.11.2017
  Podpisał: Andżelika Wieczorek
  Dokument z dnia: 06.11.2017
  Dokument oglądany razy: 620
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu