BIP.gov.pl

WM - rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych dla studentów – EFS

Ogłoszenie opiekunów zakwalifikowanych jako uczelniani opiekunowie praktyk zawodowych:


Wydział Medyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ogłasza rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych zainteresowanych podjęciem współpracy przy organizacji praktyk zawodowych dla studentów KIERUNKU KOSMETOLOGIA, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W rekrutacji mogą wziąć udział pracownicy dydaktyczni uczelni spełniający wymagania określone w Regulaminie praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych” (załącznik nr 1).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesięcznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków wymienionych w tab. 1. Praktyki realizowane będą do września 2018 r.

Tab. 1. Liczba praktykantów objętych projektem w podziale na kierunki studiów

LP

Kierunek studiów

Zakładana liczba

praktykantów

1.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

29

2.

Budownictwo

28

3.

Elektrotechnika

13

4.

Fizjoterapia

16

5.

Informatyka

20

6.

Inżynieria środowiska

20

7.

Mechanika i budowa maszyn

23

8.

Obronność państwa

4

9.

Wychowanie fizyczne

8

10.

Zarządzanie

74

11.

Kosmetologia

20

12.

Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

5

13.

Zarządzenie i dowodzenie

27

Podjęcie współpracy będzie uregulowane pisemnie, dokumentując obowiązki każdej ze stron oraz gotowość do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb uczelni, powstałych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy powinny do dnia 27 października 2017 r. (godz. 14.00) złożyć stosowny wniosek (załącznik nr 2) w pok. 101 Collegium Medicum, ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz). Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

Formularz dla opiekunów

Regulamin praktyk

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 27.10.2017
Podpisał: Sylwia Minta
Dokument z dnia: 27.10.2017
Dokument oglądany razy: 3177
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu