BIP.gov.pl

VI rekrutacja uzup.instytucji zainteresowanych podjęciem współpr.w zakresie org.praktyk EFS

/biuletyn/pliki/files/2018/Formularz%20dla%20podmiotow%20-%20III%20uzup.docF

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ogłasza VI rekrutację uzupełniającą instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W rekrutacji mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych” (załącznik nr 1).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesięcznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Budownictwo, Elektrotechnika, Fizjoterapia, Informatyka, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Obronność państwa, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, Zarządzenie i dowodzenie, zgodnie z poniższą tabelą zapotrzebowania. Praktyki realizowane będą do września 2018 r.

Tab. 1. Liczba praktykantów objętych projektem w podziale na kierunki studiów

LP

Kierunek studiów

Zakładana liczba

praktykantów

1.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

29

2.

Budownictwo

25

3.

Elektrotechnika

15

4.

Fizjoterapia

5

5.

Informatyka

25

6.

Inżynieria środowiska

25

7.

Mechanika i budowa maszyn

18

8.

Obronność państwa

4

9.

Wychowanie fizyczne

3

10.

Zarządzanie

76

11.

Kosmetologia

24

12.

Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

6

13.

Zarządzenie i dowodzenie

27

 

 

Podjęcie współpracy będzie uregulowane oddzielnym porozumieniem/umową, dokumentującą obowiązki każdej ze stron oraz gotowością do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb uczelni, powstałych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy powinny do dnia 9 maja 2018 r. (godz. 12.00) złożyć stosowny wniosek (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Praktyki studenckie – rekrutacja instytucji” w Kancelarii PWSZ w Kaliszu (ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz) lub wysłać jego podpisany skan na adres praktyki@pwsz.kalisz.pl. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Pliki do pobrania :

Regulamin

Formularz

Wyniki rekrutacji instytucji w ramach projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

Lista instytucji Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych VI nabór

Lista instytucji Wydział Politechniczny VI nabór

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Tobiasz Dąbrowski
Publikacja dnia: 27.06.2018
Podpisał: Tobiasz Dąbrowski
Dokument z dnia: 27.06.2018
Dokument oglądany razy: 1910
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu