BIP.gov.pl

II edycja praktyk EFS - rekrutacja instytucji

WYNIKI REKRUTACJI INSTYTUCJI :

  1. WYDZIAŁ MEDYCZNY 
  2. WYDZIAŁ POLITECHNICZNY 
  3. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
  4. WYDZIAŁ REHABILITACJI I SPORTU 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ogłasza rekrutację instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów, realizowanych w ramach II edycji projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W rekrutacji mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych” – II edycja (załącznik nr 1).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesięcznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Budownictwo, Elektrotechnika, Fizjoterapia, Informatyka, Inżynieria środowiska, Kosmetologia, Mechanika i budowa maszyn, Wychowanie fizyczne, Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, Zarządzanie oraz Zarządzenie i dowodzenie, zgodnie z poniższą tabelą zapotrzebowania. Praktyki realizowane będą do sierpnia 2019 r.

Podjęcie współpracy będzie uregulowane oddzielnym porozumieniem/umową, dokumentującą obowiązki każdej ze stron oraz gotowością do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb uczelni, powstałych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy powinny do dnia 5 września 2018 r. (godz. 12.00) złożyć stosowny wniosek (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Praktyki studenckie II nabór – rekrutacja instytucji” w Kancelarii PWSZ w Kaliszu (ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz) lub wysłać jego podpisany skan na adres praktyki@pwsz.kalisz.pl. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

  1. Regulamin Praktyk II edycji
  2. Formularz dla podmiotów 
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Tobiasz Dąbrowski
Publikacja dnia: 07.09.2018
Podpisał: Tobiasz Dąbrowski
Dokument z dnia: 07.09.2018
Dokument oglądany razy: 1646
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu