BIP.gov.pl

II edycja praktyk EFS - rekrutacja opiekunów WM

 

  1. Wyniki rekrutacji na opiekuna uczelnianego 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ogłasza rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych zainteresowanych podjęciem współpracy przy organizacji praktyk zawodowych dla studentów WYDZIAŁU MEDYCZNEGO, realizowanych w ramach II edycji projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W rekrutacji mogą wziąć udział pracownicy dydaktyczni uczelni spełniający wymagania określone w Regulaminie praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych” (załącznik nr 1).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesięcznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Budownictwo, Elektrotechnika, Fizjoterapia, Informatyka, Inżynieria środowiska, Kosmetologia, Mechanika i budowa maszyn, Wychowanie fizyczne, Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, Zarządzanie oraz Zarządzenie i dowodzenie, zgodnie z poniższą tabelą zapotrzebowania. Praktyki realizowane będą do sierpnia 2019 r.

 

Tab. 1. Liczba praktykantów objętych projektem w podziale na kierunki studiów

 

LP

Kierunek studiów

Zakładana liczba

praktykantów

1.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

20

2.

Budownictwo

10

3.

Elektrotechnika

5

4.

Fizjoterapia

18

5.

Informatyka

5

6.

Inżynieria środowiska

5

7.

Kosmetologia

24

8.

Mechanika i budowa maszyn

5

9.

Wychowanie fizyczne

16

10.

Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

2

11.

Zarządzanie

30

12.

Zarządzanie i dowodzenie

10

 

Podjęcie współpracy będzie uregulowane pisemnie, dokumentując obowiązki każdej ze stron oraz gotowością do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb uczelni, powstałych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy powinny od dnia 17 września 2018 r. do dnia 25 września 2018 r. (godz. 14.00) złożyć stosowny wniosek (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Praktyki studenckie II edycja – rekrutacja opiekunów, kierunek:…(nazwa kierunku) …” w Sekretariacie Wydziału Medycznego PWSZ w Kaliszu – Collegium Medicum, p. 102 (ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz) lub wysłać jego podpisany skan na adres praktyki@pwsz.kalisz.pl. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

  1. ​Regulamin praktyk
  2. Formularz dla opiekunów 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Tobiasz Dąbrowski
Publikacja dnia: 16.10.2018
Podpisał: Tobiasz Dąbrowski
Dokument z dnia: 16.10.2018
Dokument oglądany razy: 1278
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu