BIP.gov.pl

II edycja praktyk EFS - rekrutacja uzupełniająca opiekunów WP

Lista nauczycieli akademickich zakwalifikowanych jako uczelniani opiekunowie praktyk zawodowych do udziału w projekcie (pdf)

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ogłasza rekrutację uzupełniającą uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych zainteresowanych podjęciem współpracy przy organizacji praktyk zawodowych dla studentów WYDZIAŁU POLITECHNICZNEGO, realizowanych w ramach II edycji projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W rekrutacji mogą wziąć udział pracownicy dydaktyczni uczelni spełniający wymagania określone w Regulaminie praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych” (załącznik nr 1).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesięcznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Budownictwo, Elektrotechnika, Fizjoterapia, Informatyka, Inżynieria środowiska, Kosmetologia, Mechanika i budowa maszyn, Wychowanie fizyczne, Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, Zarządzanie oraz Zarządzenie i dowodzenie.

Podjęcie współpracy będzie uregulowane pisemnie, dokumentując obowiązki każdej ze stron oraz gotowością do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb uczelni, powstałych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy powinny od dnia 19 marca 2019 r. do dnia 27 marca 2019 r. (godz. 12.00) złożyć stosowny wniosek (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Praktyki studenckie II edycja – rekrutacja opiekunów, kierunek:…(nazwa kierunku) …” w Sekretariacie Wydziału Politechnicznego  PWSZ w Kaliszu – Collegium Mechanicum p.126 (ul. Poznańska 201-205, 62-800 Kalisz) lub wysłać jego podpisany skan na adres praktyki@pwsz.kalisz.pl. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

  1. Regulamin Praktyk
  2. Formularz dla opiekunów
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Mateusz Korczyński
Publikacja dnia: 27.03.2019
Podpisał: Mateusz Korczyński
Dokument z dnia: 27.03.2019
Dokument oglądany razy: 910
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu