BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 29.03.2019, zmieniona z powodu:

Demontaż istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożarowej oraz montaż nowego Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynku Rektoratu w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 4 (nr III.DT.23110.Pn-5.2017)

To jest wersja archiwalna z dnia: 06.10.2017, 09:38, zmieniona z powodu:
19. Informacja dla Wykonawców - dodano dn. 26.10.2017r.
Podlega Ustawie
koniec: 30.10.2017, 12:00, rozstrzygnięcie: 30.10.2017, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Wioletta Sendra tel. 62 76-79-529, e.mail: w.sendra@pwsz.kalisz.pl

1. Ogłoszenie o zamówieniu - dodano dn. 06.10.2017r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dodano dn. 06.10.2017r.

3. Formularz oferty w wersji edytowalnej - dodano dn. 06.10.2017r.

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania w wersji edytowalnej - dodano dn. 06.10.2017r.

5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej w wersji edytowalnej - dodano dn. 06.10.2017r.

6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące pełnomocnictwa w wersji edytowalnej - dodano dn. 06.10.2017r.

7. Oświadczenie Wykonawcy w wersji edytowalnej - dodano dn. 06.10.2017r.

8. Oświadczenie "Potencjał osobowy" w wersji edytowalnej - dodano dn. 06.10.2017r.

9. Oświadczenie "Doświadczenie zadowowe" w wersji edytowalnej - dodano dn. 06.10.2017r.

10. Dokumentacja projektowa: dokumentacja techniczna - systemu sygnalizacji pożarowej - dodano dn. 06.10.2017r.

11. Informacja dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców - dodano dn. 19.10.2017r.

12. Informacja dla Wykonawców - dodano dn. 19.10.2017r.

13. Formularz oferty w wersji edytowalnej - dodano dn. 19.10.2017r.

14. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej w wersji edytowalnej - dodano dn. 19.10.2017r.

15. Oświdczenie Wykonawcy dotyczące pełnomocnictwa w wersji edytowalnej - dodano dn. 19.10.2017r.

16. Oświdczenie Wykonawcy w wersji edytowalnej - dodano dn. 19.10.2017r.

17. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania w wersji edytowalnej - dodano dn. 19.10.2017r.

18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dodano dn. 20.10.2017r.

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Wioletta Sendra
Publikacja dnia: 06.10.2017, 09:38

Dokument oglądany razy: 1259
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu