BIP.gov.pl

Zapytanie ofertowe na wykonanie i wdrożenie niezbędnych elementów wspomagających nauczanie i wprowadzenie nowoczesnych metod symulacji medycznej usprawniających proces kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycz (nr III.ZP.2316.35.2018.WS)

To jest wersja archiwalna z dnia: 23.07.2018, 13:12, zmieniona z powodu:
zła data
Nie podlega Ustawie
koniec: 23.07.2018, 13:13, rozstrzygnięcie: nie podano (nierozstrzygnięty), kontakt: Wioletta Sendra tel. 62 76-79-529, Katarzyna Juszczak tel. 62 76-79-606
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego
  3. Formularz oferty w wersji do edycji
  4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  5. Wykaz usług polegających na opracowaniu baz danych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
  7. Projekt umowy wraz z załącznikami - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
  8. Informacja i dostęp do danych osobowych - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Wioletta Sendra
Publikacja dnia: 23.07.2018, 13:12

Dokument oglądany razy: 868
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu