BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 09.03.2020, zmieniona z powodu:
aktualizacja danych

Akty prawne

 

STATUT Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 

TEKST JEDNOLITY STATUTU

Uchwała Nr 0012.350.V.2020 - Ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu PWSZ w Kaliszu

Uchwała Nr 0012.349.V.2020 Senatu PWSZ w Kaliszu z dnia 27.02.2020r.

Uchwała Nr 0012.336.V.2019 Senatu PWSZ w Kaliszu z dnia 19.12.2019r.

Uchwała Nr 0012.300.V.2019 Senatu PWSZ w Kaliszu z dnia 26.09.2019r.

 

Regulamin Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 

REGULAMIN STUDIÓW

Uchwała Nr 0012.351.V.2020 - Zmiana do regulaminu studiów

Uchwała Nr 0012.266.V.2019 - Uchwalenie regulaminu studiów

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Uchwała Nr 0012.355.V.2020 - Uchwalenie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej z dnia 27.02.2020r.

 

UCHWAŁY SENATU

Uchwała Nr 0012.229.V.2018 - Obwieszczenie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 2019/2020

Uchwała Nr 0012.230.V.2018 - Ustalenie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad 2019 do 2022

Uchwała Nr 0012.268.V.2019 - Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Nr 0012.269.V.2019 - Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad od roku 2023/2024

 

ZARZĄDZENIA REKTORA

Zarządzenie Nr 0300.44.V.2019 - Wysokość opłat za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 0300.58.V.2019 - Regulamin świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Kaliszu

Zarządzenie Nr 0300.60.V.2019 - W sprawie trybu składania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020

 

PISMA OKÓLNE

Pismo Okólne Nr 1.2019 - W sprawie składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Mateusz Korczyński
Publikacja dnia: 09.03.2020
Podpisał: Izabela Krzywda
Dokument z dnia: 09.03.2020
Dokument oglądany razy: 1694
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu