BIP.gov.pl

Najem lokali w celu zagospodarowania i prowadzenia usług gastronomicznych w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (nr nie dotyczy)

To jest wersja archiwalna z dnia: 24.10.2014, 14:43, zmieniona z powodu:
koniec: 24.10.2014, 14:43, rozstrzygnięcie: 24.10.2014, 14:43 (nierozstrzygnięty), kontakt: Dział Zamówień Publicznych – tel 62 76 79 529

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
tel. 76-79-525, 76-79-543, fax. 76-79-506, 76-79-529
www.pwsz.kalisz.pl, e-mail: m.fulek@pwsz.kalisz.pl


ogłasza konkurs ofert


na najem lokali w celu zagospodarowania i prowadzenia usług gastronomicznych w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, tj.:

- Klubu Studenckiego „Drukarnia” w Gmachu Głównym
przy ul. Nowy Świat 4,

- bufetu gastronomicznego w budynku Collegium Medicum
przy ul. Kaszubskiej 13.

Uczelnia przewiduje zawarcie umowy najmu lokali na okres 2 lat.

Oferty w zamkniętej kopercie, oznaczonej „ konkurs ofert- prowadzenie bufetów gastronomicznych” należy składać do dnia 23 września 2014 r. do godz. 14:00
w Dziale Technicznym PWSZ w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 5, w pokoju nr 14 (Ip). Otwarcie ofert nastąpi 23 września 2014 r. j.w. , o godz. 14:15.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od daty składania ofert.


Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
- udokumentowane doświadczenia w prowadzeniu samodzielnie działalności gastronomicznej.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o konkursie;
  2. Formularz wraz z projektem umowy.
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Ewelina Chmielewska
Publikacja dnia: 15.09.2014, 14:43

Dokument oglądany razy: 739
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu