BIP.gov.pl

Remont pomieszczeń piwnic oraz toalet w budynku Rektoratu w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 4. (nr III.DT.23110.Pn-3.2017)

Ten dokument został usunięty dnia: 22.02.2018, 08:26, z powodu:
zakończone postępowanie
Podlega Ustawie
koniec: 16.08.2017, 11:00, rozstrzygnięcie: 16.08.2017, 11:00 (rozstrzygnięty), kontakt: Kazimierz Grzelak tel. 062 76 79 532

1. Ogłoszenie o zamówieniu - dodano dn. 28.07.2017r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dodano dn. 28.07.2017r.

3. Formularz oferty Część nr 1 w wersji edytowalnej - dodano dn. 28.07.2017r.

4. Formularz oferty Część nr 2 w wersji edytowalnej - dodano dn. 28.07.2017r.

5. Formularz oferty Część nr 3 w wersji edytowalnej - dodano dn. 28.07.2017r.

6. Formularz oferty Część nr 4 w wersji edytowalnej - dodano dn. 28.07.2017r.

7. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania w wersji edytowalnej - dodano dn. 28.07.2017r.

8. Oświadczenie Wykonawcy w wersji edytowalnej - dodano dn. 28.07.2017r.

9. Oświadczenie Wykonawcy w wersji edytowalnej - dodano dn. 28.07.2017r.

10. Oświadczenie Wykonawcy w wersji edytowalnej - dodano dn. 28.07.2017r.

11. Oświadczenie "Potencjał osobowy" dla Części nr 1 w wersji edytowalnej - dodano dn. 28.07.2017r.

12. Oświadczenie "Potencjał osobowy" dla Części nr 2 w wersji edytowalnej - dodano dn. 28.07.2017r.

13. Oświadczenie "Potencjał osobowy" dla Części nr 3 w wersji edytowalnej - dodano dn. 28.07.2017r.

14. Oświadczenie "Potencjał osobowy" dla Części nr 4 w wersji edytowalnej - dodano dn. 28.07.2017r.

15. Dokumentacja projektowa: branża budowlana i sanitarna - dodano dn. 28.07.2017r.

16. Dokumentacja projektowa: branża sanitarna - dodano dn. 28.07.2017r.

17. Dokumentacja projektowa: branża elektryczna - dodano dn. 28.07.217r.

18. Informacja z otwarcia ofert - dodano dn. 16.08.2017r.

19. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz Informacja o unieważnieniu postępowania - dodano dn. 14.09.2017r.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Wioletta Sendra
Publikacja dnia: 28.07.2017, 18:00

Dokument oglądany razy: 913
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu