BIP.gov.pl

Budowa przyłącza kanalizacji odwodnienia budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową ściany zewnętrznej w budynku Rektoratu w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 4 (nr III.DT.23110.Pn-4.2017)

Ten dokument został usunięty dnia: 22.02.2018, 08:26, z powodu:
zakończone postępowanie
Podlega Ustawie
koniec: 13.09.2017, 11:00, rozstrzygnięcie: 13.09.2017, 11:00 (rozstrzygnięty), kontakt: Kazimierz Grzelak tel. 062 76 79 532

1. Ogłoszenie o zamowieniu - dodano dn. 25.08.2017r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dodano dn. 25.08.2017r.

3. Formularz oferty w wersji edytowalnej - dodano dn. 25.08.2017r.

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania w wersji edytowalnej - dodano dn. 25.08.2017r.

5. Oświadczenia dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej - dodano dn. 25.08.2017r.

6. Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika w wersji edytowalnej - dodano dn. 25.08.2017r.

7. Oświadczenie "Doświadczenie zawodowe" w wersji edytowalnej - dodano dn. 25.08.2017r.

8. Oświadczenie "Potencjał osobowy" w wersji edytowalnej - dodano dn. 25.08.2017r.

9. Oświadczenie do pkt 12.4.5-7) SIWZ w wersji edytowalnej - dodano dn. 25.08.2017r.

10. Dokumentacja projektowa: branża sanitarna i kanalizacyjna - dodano dn. 25.08.2017r.

11. Informacja z otwarcia ofert - dodano dn. 13.09.2017r.

12. Informacja o unieważnieniu postępowania - dodano dn. 20.09.2017r.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Wioletta Sendra
Publikacja dnia: 25.08.2017, 08:50

Dokument oglądany razy: 853
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu