BIP.gov.pl

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odwodnienia budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową ściany zewnętrznej w budynku Rektoratu w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 4 (nr III.DT.23110.Pn-6.2017)

Ten dokument został usunięty dnia: 22.02.2018, 08:26, z powodu:
zakończone postępowanie
Podlega Ustawie
koniec: 30.10.2017, 11:00, rozstrzygnięcie: 30.10.2017, 11:00 (rozstrzygnięty), kontakt: Wioletta Sendra tel. 62 76-79-529,

1. Ogłoszenie o zamówieniu - dodano dn. 13.10.2017r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dodano 13.10.2017r.

3. Formularz oferty w wersji edytowalnej - dodoano dn. 13.10.2017r.

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania w wersji edytowalnej - dodano dn. 13.10.2017r.

5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej w wersji edytowalnej - dodano dn. 13.10.2017r.

6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące pełnomocnictwa w wersji edytowalnej - dodano dn. 13.10.2017r.

7. Oświadczenie Wykonawcy w wersji edytowalnej - dodano dn. 13.10.2017r.

8. Oświadczenie "Potencjał osobowy" w wersji edytowalnej - dodano dn. 13.10.2017r.

9. Oświadczenie "Doświadczenie zawodowe" w wersji edytowalnej - dodano dn. 13.10.2017r.

10. Dokumentacja projektowa - dodano dn. 13.10.2017r.

11. Informacja dla Wykonawców - dodano dn. 19.10.2017r.

12. Informacja z otwarcia ofert - dodano dn. 30.10.2017r.

13. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dodano dn. 22.11.2017r.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Wioletta Sendra
Publikacja dnia: 13.10.2017, 10:56

Dokument oglądany razy: 723
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu