BIP.gov.pl

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA – SPRZĘT DYDAKTYCZNY I BADAWCZY - OBIEKTU CENTRUM DYDAKTYCZNEGO BADAŃ KÓŁ ZĘBATYCH W KALISZU PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 201-205 w ramach Projektu pt. „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych prze (nr nie dotyczy)

Ten dokument został usunięty dnia: 22.02.2018, 08:21, z powodu:
zakończone postępowanie
Podlega Ustawie
koniec: 03.01.2014, 00:00, rozstrzygnięcie: 03.01.2014, 00:00 (rozstrzygnięty), kontakt: Dział Zamówień Publicznych, tel. 62 76 79 705

Ogłoszenie zamieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz. U. S) udostepnione w bazie danych TED od dnia 19.11.2013 r. pod nr 2013389469

Ogłoszenie o zamówieniu - dodano dnia 19.11.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dodano dnia 17.12.2013 r.

Odnośnik do tenders electronic daily dotyczący ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dodano dnia 19.11.2013 r.

Prezentacja - dot. rozdział IV załącznik nr 3 do SIWZ - dodano dnia 19.11.2013 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dodano dnia 16.12.2013 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dodano dnia 18.12.2013 r

Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia - dodano dnia 20.12.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dodano dnia 29.012014 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla Zadania nr 10 - dodano dnia 29.01.2014r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dodano dnia 28.02.2014 r.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Ewelina Chmielewska
Publikacja dnia: 19.11.2013, 12:28

Dokument oglądany razy: 2168
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu