BIP.gov.pl

Adaptacja pomieszczeńprzyziemia na potrzeby biblioteki wraz z dobudowąwindy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacjąwybranych pomieszczeńdydaktycznych w budynku Collegium Medicum w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 13 (nr nie dotyczy)

Ten dokument został usunięty dnia: 22.02.2018, 08:19, z powodu:
zakończone postępowanie
Podlega Ustawie
koniec: 22.09.2014, 00:00, rozstrzygnięcie: 22.09.2014, 00:00 (rozstrzygnięty), kontakt: Dział Zamówień Publicznych, tel. 62 76 79 746
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - dodano dnia - 29.08.2014 r.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 29.08.2014 r.
  3. Projekt budowlano wykonawczy - dodano dnia 29.08.2014 r.
  • Architektura

               Etap 1      1, 2, 3, 4, 5, 6,

               Inwentaryzacja  etap 1   7, 8, 9, 10, 11, 12

               Etap 2    13, 14, 15, 16, 17,

               Inwentaryzacja  etap 2  18, 19, 20, 21,

               BIOZ 22, 23

               Opis techniczny 24, 25,

               Plan zagospodarowania terenu 26,

               opis winda 35,

               obliczenia 36, 37,

  • Instalacja elektryczna

               projekt budowlany 38, 39 winda

               oświetlenie 40, 41, 42,

               schematy 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

  • Instalacja sanitarna

               opis 52,

               schemat 53, 54, 55,

                wentylacja 56, 57, 58,59

  • Przedmiary robót

              budowlany przyziemie

              budowlany winda

              elektryczny przyziemie

               elektryczny winda

               sanitarny przyziemie

               sanitarny winda

  • Specyfikacje techniczne

              budowlana + winda

              elektryczna

              sanitarna + winda

             

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH

  • przedmiary

              podesty

              wentylacja i klimatyzacja

             elektryczna

             komputerowa

  • opisy i rysunki

             wentylacja 1,2

             elektryczne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dodano dnia 08.09.2014 r.

Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców wraz załącznikami - dodano dnia 08.09.2014 r.

parametry wykładziny

projekt rozmieszczenia podestów i stanowisk audytoryjnych

budowlany winda - str. 23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dodano dnia 10.09.2014 r.

Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców  + przedmiar podesty - dodano dnia 10.09.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dodano dnia 15.09.2014 r.

Informacja do wszystkich zaniteresowanych Wykonawców - dodano dnia 15.09.2014 r.

Formularz oferty wraz z załącznikami - dodano dnia 15.09.2014 r.

Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców - dodano dnia 16.09.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dodano dnia 02.10.2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dodano dnia 09.10.2014 r.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Ewelina Chmielewska
Publikacja dnia: 29.08.2014, 12:50

Dokument oglądany razy: 3820
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu