BIP.gov.pl

Adaptacja pomieszczeń poddasza na potrzeby dydaktyczne w istniejącym budynku Collegium Medicum w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 13 (nr nie dotyczy)

Ten dokument został usunięty dnia: 22.02.2018, 08:14, z powodu:
zakończone postępowanie
Podlega Ustawie
koniec: 11.12.2015, 00:00, rozstrzygnięcie: 11.12.2015, 00:00 (rozstrzygnięty), kontakt: Dział Zamówień Publicznych, tel. 62 76 79 901

 Ogłoszenie o zamówieniu - dodano dnia 25.11.2015 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dodano dnia 04.12.2015 r. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dodano dnia 05.01.2016 r. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dodano dnia 25.11.2015 r. 

Dokumentacja budowlano - wykonawcza - dodano dnia 25.11.2015 r. 

Przedmiary robót - dodano dnia 25.11.2015 r. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - dodano dnia 25.11.2015 r. 

Informacja do Wszystkich Zainteresowanych Wykonawców - dodano dnia - 04.12.2015 r. 

Przedmiar - klatka schodowa - dodano dnia 04.12.2015 r 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dodano dnia 22.12.2015 r. 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Ewelina Chmielewska
Publikacja dnia: 25.11.2015, 13:24

Dokument oglądany razy: 2250
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu