BIP.gov.pl

Remont Domu Studenta Bulionik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 149 (nr nie dotyczy)

Ten dokument został usunięty dnia: 04.04.2013, 11:52, z powodu:

Przenisesienie do archiwum

Podlega Ustawie
koniec: 19.09.2011, 11:00, rozstrzygnięcie: 19.09.2011, 11:00 (rozstrzygnięty), kontakt: Dział Zamówień Publicznych, tel. 62 76 79 541
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Projekt budowlany
  4. Projekt elektryczny
  5. Przedmiar robót budowlanych
  6. Przedmiar robót elektrycznych
  7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Ewelina Chmielewska
Publikacja dnia: 02.09.2011, 15:30

Dokument oglądany razy: 2698
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu