BIP.gov.pl

Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 201-205. (nr nie dotyczy)

Ten dokument został usunięty dnia: 04.04.2013, 11:53, z powodu:

Przeniesienie do archiwum

Podlega Ustawie
koniec: 05.10.2011, 11:00, rozstrzygnięcie: 05.10.2011, 11:00 (rozstrzygnięty), kontakt: Dział Zamówień Publicznych, tel. 62 76 79 548

Ogłoszenie o zamówieniu - dodano dnia 20.09.2011 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dodana dnia 20.09.2011 r.

Projekt budowlany:

Opis techniczny

Sytuacja

Przekjrój A-A

Przekrój B-B

Przekrój C-C

a

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy - wzór

aa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

wymagania ogólne

koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

podbudowa z chudego betonu

nawierzchnia z betony asfaltowego

nawierzchnia z btonowej kostki brukowej

krawężniki betnowe

betonowe obrzeża chodnikowe

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dodano dnia 11.10.11 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dodano dnia 20.10.2011 r.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Ewelina Chmielewska
Publikacja dnia: 20.09.2011, 13:15

Dokument oglądany razy: 2101
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu