BIP.gov.pl

Zbiorczy rejestr zmian

Zbiorczy rejestr zmian  
 • ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone w trybie art. 138n pkt. 1, o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z późn. zmianami)   Wersja z dnia: 18.12.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Zmiana unieważnienie

 • ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone w trybie art. 138n pkt. 1, o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z późn. zmianami)   Wersja z dnia: 18.12.2020
  Powód wprowadzenia zmian: dddd

 • ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone w trybie art. 138n pkt. 1, o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z późn. zmianami)   Wersja z dnia: 04.12.2020
  Powód wprowadzenia zmian: ddd

 • Wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego, wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla położnych w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13   Wersja z dnia: 04.12.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 • Przeprowadzenie praktycznej części wyszkolenia strzeleckiego specjalnego dla studentów I roku Bezpieczeństwa wewnętrznego oraz przeprowadzenie praktycznej części strzelania z broni pirobalistycznej i pneumatycznej dla studentów II roku Bezpieczeń   Wersja z dnia: 28.10.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Błędny email

 • Dostawa Termostatu T 100 zanurzeniowego na potrzeby pracowni Biofizyki   Wersja z dnia: 09.10.2020
  Powód wprowadzenia zmian: zmiana

 • ,,Dostawa sprzętu do zabiegu oczyszczania wodorowego wraz z osprzętem"   Wersja z dnia: 25.09.2020
  Powód wprowadzenia zmian: zmiana

 • Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków kształcenia: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Elektrora   Wersja z dnia: 24.09.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Zmiana

 • Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków kształcenia: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Elektrora   Wersja z dnia: 18.09.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Zmiana

 • „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Akademii Kaliskiej: Collegium Medicum, Collegium Oecologicum, Dom Studenta „BULIONIK”   Wersja z dnia: 11.09.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 08.02.2016
Podpisał: Michał Kałuża
Dokument z dnia: 08.02.2016
Dokument oglądany razy: 150788
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu