K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej PWSZ w Kaliszu
Biuletyn Informacji Publicznej PWSZ w Kaliszu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 08.02.2016, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja nieaktualnych treści

  Witamy na stronie...

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

  62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4

  .

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu powołana zosta­ła dnia 15 lipca 1999 roku. Utworzenie pierwszej samodzielnej uczelni w Grodzie nad Prosną wywołało wiele emocji i zostało uznane za kaliskie wydarzenie roku. Jedenaście lat budowania kaliskiej PWSZ przyniosło wymierne rezultaty - kilkanaście tysięcy studentów i absolwentów to już duża społeczność, dzięki której nasze miasto staje się istotnym ośrod­kiem akademickim na edukacyjnej mapie Polski.

  Pierwszy rok akademicki zainaugurowało 279 studentów na trzech spe­cjalnościach. Dziś kształcimy ponad 4000 studentów na 11 kierunkach i 28 specjalnościach, mury uczelni opuściło już ponad 9000 absolwentów.

  Celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu jest kształcenie dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy oraz realizacja zadań wynikających z poczucia odpowiedzialności za bu­dowanie akademickiego Kalisza.

  Kluczem do sukcesu uczelni i jej absolwentów jest jakość kształcenia i komfort studiowania. Przekonana o wadze tych czynników, uczelnia podporządkowuje im wszystkie działania, dbając w tym szczególnie o dobro osób, które jej zaufały i powierzyły swoje najcenniejsze skarby - talenty, którym pod bacznym okiem mistrzów nadaje się kształt i koloryt

  Cele strategiczne uczelni:

  * utrzymanie i stałe umacnianie prestiżu uczelni - dbałość o najwyższą jakość kształcenia
  * nieustanne podnoszenie komfortu studiowania - zachowanie innowacyjnego charakteru uczelni
  * utrzymanie dobrej kondycji finansowej instytucji
  * podejmowanie działań o charakterze konkurencyjnym
  * zachowanie dobrych warunków do współpracy
  * poszerzanie oferty edukacyjnej
  * wzrost wskaźników umiędzynarodowienia studiów

  • rozwijanie działalności naukowo-badawczej

  n

  Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną stroną Uczelni

  www.pwsz.kalisz.pl

  l

  Baza kontaktów

  Baza kontaktów

  l

  Lokalizacja obiektów PWSZ na mapie Kalisza

  Mapa

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Michał Kałuża
  Publikacja dnia: 08.02.2016
  Podpisał: Michał Kałuża
  Dokument z dnia: 08.02.2016
  Dokument oglądany razy: 37507
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu