BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 08.02.2016, zmieniona z powodu:
Aktualizacja nieaktualnych treści

Witamy na stronie...

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4

.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu powołana zosta­ła dnia 15 lipca 1999 roku. Utworzenie pierwszej samodzielnej uczelni w Grodzie nad Prosną wywołało wiele emocji i zostało uznane za kaliskie wydarzenie roku. Jedenaście lat budowania kaliskiej PWSZ przyniosło wymierne rezultaty - kilkanaście tysięcy studentów i absolwentów to już duża społeczność, dzięki której nasze miasto staje się istotnym ośrod­kiem akademickim na edukacyjnej mapie Polski.

Pierwszy rok akademicki zainaugurowało 279 studentów na trzech spe­cjalnościach. Dziś kształcimy ponad 4000 studentów na 11 kierunkach i 28 specjalnościach, mury uczelni opuściło już ponad 9000 absolwentów.

Celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu jest kształcenie dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy oraz realizacja zadań wynikających z poczucia odpowiedzialności za bu­dowanie akademickiego Kalisza.

Kluczem do sukcesu uczelni i jej absolwentów jest jakość kształcenia i komfort studiowania. Przekonana o wadze tych czynników, uczelnia podporządkowuje im wszystkie działania, dbając w tym szczególnie o dobro osób, które jej zaufały i powierzyły swoje najcenniejsze skarby - talenty, którym pod bacznym okiem mistrzów nadaje się kształt i koloryt

Cele strategiczne uczelni:

* utrzymanie i stałe umacnianie prestiżu uczelni - dbałość o najwyższą jakość kształcenia
* nieustanne podnoszenie komfortu studiowania - zachowanie innowacyjnego charakteru uczelni
* utrzymanie dobrej kondycji finansowej instytucji
* podejmowanie działań o charakterze konkurencyjnym
* zachowanie dobrych warunków do współpracy
* poszerzanie oferty edukacyjnej
* wzrost wskaźników umiędzynarodowienia studiów

• rozwijanie działalności naukowo-badawczej

n

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną stroną Uczelni

www.pwsz.kalisz.pl

l

Baza kontaktów

Baza kontaktów

l

Lokalizacja obiektów PWSZ na mapie Kalisza

Mapa

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 08.02.2016
Podpisał: Michał Kałuża
Dokument z dnia: 08.02.2016
Dokument oglądany razy: 37984
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu