Czwarte kaliskie śniadanie turkusowe

Czwarte kaliskie śniadanie turkusowe

W czwartek 28 maja br odbyło się czwarte kaliskie „Śniadanie Turkusowe”. W związku z panującą epidemią było to pierwsze kaliskie „Śniadanie Turkusowe” zorganizowane on-line. Organizatorzy kolejny raz zaprosili praktyka turkusowego stylu pracy, Jacka Narkiewicza, który jest współwłaścicielem firmy Corex Sp. z o.o. Firma ta zajmuje się dystrybucją artykułów szkolnych i biurowych. Ostatnio zaczęła również prowadzić warsztaty i projekty zamknięte dla firm zewnętrznych, w ramach których dzieli się swoim doświadczeniem z różnych praktyk zarządzania, które to zostały wdrożone w Corexie.

Spotkanie zatytułowane: „Droga od hierarchii do samoorganizacji z perspektywy właściciela i dyrektora finansowego” poprowadziła Aneta Pisarska. W pierwszej części spotkania Jacek zaprezentował drogę jaką przeszli pracownicy i sama organizacja, od klasycznej hierarchii do wprowadzenia holakracji w 2017 roku (holakracja w największym skrócie to system zarządzania, który odrzuca hierarchiczny, klasyczny model funkcjonowania organizacji, opierający się na przełożonych różnego szczebla oraz konkretnych, istniejących w tym samym kształcie stanowisk i działów). Ta transformacja zajęła firmie kilkanaście lat, bowiem jej początki sięgają 2005 roku. Ponadto, Corex ma świadomość, że to nie jest koniec drogi – cały czas szuka ona nowych możliwości rozwoju i odpowiada na pojawiające się wyzwania. Jacek w skrócie opowiedział co na tej drodze było trudne, dlaczego firma zdecydowała się pójść drogą samoorganizacji, jak została ona wprowadzona i przed jakimi wyzwaniami firma i pracownicy stanęli będąc w holakracji.

Było to bez wątpienia bardzo ciekawe i ubogacające spotkanie, obfitujące w interesujące spostrzeżenia, a także zachęcające do przemyślenia fundamentów, na których budowane są zespoły i organizacje. Uczestnicy zadawali wiele pytań prelegentowi, zarówno w pierwszej części, bezpośrednio po wystąpieniu, jak i drugiej, która miała charakter networkingowy.

Kolejne „Śniadanie Turkusowe” zostało zaplanowane na wrzesień 2020 roku. Gościem będzie charyzmatyczny lider firmy Marco – Marek Śliboda. Firma Marco to firma wyjątkowa, która jest laureatem bardzo wielu nagród, ponadto jest postrzegana jako wymarzone miejsce pracy.

Na zakończenie warto wspomnieć, że spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu czterech współorganizatorów: Wydziału Nauk Społecznych PWSZ w Kaliszu, Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, firmy Brewa s.c. oraz Biznes Start Projekt Kalisz.