Działalność prozdrowotna
  • Współpraca z Kaliskim Klubem „Amazonki” w zakresie organizacji IV Marszu Życia i Nadziei (tzw. Różowy Marsz) oraz akcje profilaktyczne, dotyczące walki z rakiem piersi
  • Program profilaktyki, rozpoznawania i leczenia nowotworów narządów płciowych kobiet z regionu południowo-zachodniej Wielkopolski
  • Cykl konferencji naukowo-dydaktycznych pod hasłem „Forum Zdrowia Kobiety”