Działalność społeczno-charytatywna
  • Akcja oddawania krwi „Wampiriada” – udział studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu w akcji zorganizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oraz Samorząd Studencki PWSZ w Kaliszu
  • Organizacja imprez związanych z obchodami Dnia Dziecka (na terenie kampusu studenckiego oraz na terenach zielonych Wydziału Medycznego)
  • Stała współpraca z Radą Osiedla „Chmielnik” w zakresie organizowania imprez dla dzieci i młodzieży na terenach PWSZ w Kaliszu przy ulicy Kaszubskiej
  • Organizacja wigilii dla ubogich i matek samotnie wychowujących dzieci
  • Organizacja koncertu charytatywnego na rzecz Hospicjum w Rożdżałach (recital Mieczysława Szcześniaka)
  • Sponsoring Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez wykupienie czasu antenowego na promocję uczelni i przekazanie organizatorowi medali uczelnianych na licytację.
  • organizacja spotkań ze znanymi osobami ze świata nauki, polityki, ekonomii (m. in. z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego dr. Januszem Onyszkiewiczem, wiceambasadorem Izraela Yossefem Levy, prezesem Narodowego Banku Polskiego prof. Leszkiem Balcerowiczem, wybitnym karnistą prof. Marianem Filarem)