Uniwersytet dla rodziców

Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Regionalny w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu.

 

Adresaci: rodzice uczniów klas początkowych szkoły podstawowej o niskim statusie społecznym, ekonomicznym, kulturalnym, borykający się z problemem ubóstwa, wielodzietności, niepełnych rodzin.

 

Cel i założenia programu: Celem programu jest kształcenie osób dorosłych będących rodzicami. Uniwersytet dostarcza im wiedzy niezbędnej do właściwego wychowania i sprawowania opieki nad dzieckiem, a także uświadamia zagrożenia wynikające z braku nadzoru i zapobiega eskalacji zachowań ryzykownych wśród dzieci, takich jak: agresja, przemoc, bunt. Na rynku wydawniczym dostępnych jest wiele pozycji z zakresu pedagogiki, psychologii, prawidłowego rozwoju i zdrowia dziecka, jednak organizatorzy programu stawiają na werbalny przekaz informacji. Ponadto o przewadze takiej formy edukacji nad samokształceniem stanowi możliwość zadawania pytań i odbywania konsultacji.

 

Wybrane treści z programu kształcenia:
„Psychologia rozwoju dziecka” – wykład dr Jadwigi Raubo
„Dojrzewanie seksualne dzieci i młodzieży” – wykład prof. nadzw. dr. hab. n. med. Macieja Wilczaka
„Jak prawidłowo wychowywać?” – wykład dr. hab. Andrzeja Twardowskiego
„Sport jako lekarstwo” – wykład prof. dr. hab. n. med. Gerarda Straburzyńskiego