Absolutorium na Wydziale Rehabilitacji i Sportu

Absolutorium na Wydziale Rehabilitacji i Sportu

Kilkudziesięciu studentów Wydziału Rehabilitacji i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu otrzymało w piątek dyplomy ukończenia studiów. Uroczystość absolutoryjna odbyła się w Collegium Medicum kaliskiej uczelni.

Dyplomy ukończenia studiów otrzymali studenci kierunków: fizjoterapia i wychowanie fizyczne. – W życiu uczelni najważniejsze są dwa wydarzenia – pierwsze: uroczysta inauguracja roku akademickiego i drugie – właśnie absolutorium. O ile z wydarzeń, ma charakter ogólnouczelniany, o tyle w drugim przypadku – absolutorium – mamy do czynienia ze świętem jednego wydziału. Dzisiaj w kaliskiej PWSZ świętuje wydział rehabilitacji i Sportu, ponieważ jego studenci otrzymają dyplomy – powiedział dziekan wydziału Arkadiusz Janiak, który pogratulował studentom ukończenia studiów.

Rozpoczynając studia mieliśmy świadomość, że rozpoczynamy naukę w najlepszej szkole zawodowej w Polsce. Dzisiaj po kilku latach , potwierdzamy – nasza uczelnia jest najlepszą w Polsce – dodawali z kolei studenci, a rektor PWSZ prof. Andrzej Wojtyła przyznał, że na absolwentach spoczywa teraz szczególny ciężar. – Idąc do pracy, zarówno w zawodzie fizjoterapeuty, jak i nauczyciela wychowania fizycznego, będziecie ambasadorami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Wielu ludzi, z którymi będziecie mieli styczność, będzie oceniało naszą uczelnię na podstawie relacji z Wami. Pamiętajcie o tym. Jestem jednak przekonany, że podejmując pracę w różnych zawodach, będziecie wyjątkowej klasy fachowcami, wyposażonymi nie tylko w wiedze, ale również w praktyczne umiejętności.

Najlepsi studenci poszczególnych kierunków zostali wyróżnieni nagrodami, a wszyscy z rąk rektora otrzymali upragniony dyplom. I mogli – zgodnie ze studencką tradycją – rzucić z radością birety w górę.