180 słuchaczy z dyplomami

180 słuchaczy z dyplomami

Pierwsze świadectwa wręczono absolwentom studiów podyplomowych. 180 słuchaczy odebrało dyplomy ukończenia kierunku organizacja i zarządzanie oświatą.