20 lat za nami!

20 lat za nami!

Na 24 kierunkach i 25 specjalnościach naukę kontynuuje już 2974 studentów. Kadra naukowo – dydaktyczna liczy 278 osób.  W ciągu minionych 20 lat mury uczelni opuściło 17845 absolwentów.