Wybrano władze uczelni

Wybrano władze uczelni

Odbyły się pierwsze wybory rektora, prorektorów i Senatu PWSZ. Funkcję rektora powierzono prof. dr. hab. Czesławowi Glinkowskiemu, prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich prof. zw. dr. inż. Janowi Chajdzie, prorektora ds. organizacji uczelni, nauki i współpracy z zagranicą dr. inż. Januszowi Pęcherzowi.