Collegium Mechanicum już gotowe

Collegium Mechanicum już gotowe

Po trwającej ponad rok przebudowie, dokonano odbioru technicznego Collegium Mechanicum przy ul. Poznańskiej – ostatniego z trzech budynków powojskowych objętych projektem adaptacji na potrzeby uczelni. W budynku powstało 10 sal wykładowych i seminaryjnych, 20 laboratoriów, pracowni i warsztatów specjalistycznych, a także pokoje profesorskie i wykładowców, pomieszczenia biurowe i socjalne, czytelnia oraz klub studencki.