Jeszcze bez własnej siedziby

Jeszcze bez własnej siedziby

Uczelnia rozpoczęła działalność w pomieszczeniach dzierżawionych od Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL przy ul. Częstochowskiej (Instytuty Techniczne) oraz w salach Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Mickiewicza (Instytut Zarządzania Biznesem). Na siedzibę rektoratu przeznaczono część pomieszczeń w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Kaliszu przy placu Św. Józefa.