Milion na studia dualne

Milion na studia dualne

Milion złotych otrzymała PWSZ w Kaliszu na uruchomienie studiów dualnych. Dzięki dotacji studenci będą się kształcić i pracować w swoim zawodzie, otrzymując za to wynagrodzenie. List intencyjny w sprawie rozpoczęcia kształcenia dualnego na kierunku mechanika i budowa maszyn 11 czerwca podpisał prof. Andrzej Wojtyła, rektor kaliskiej uczelni, oraz Wojciech Wasik, dyrektor generalny Pratt and Whitney Kalisz. Podobne porozumienia będą podpisywane także z innymi firmami.