Minister wybrał rektora

Minister wybrał rektora

Minister Edukacji Narodowej prof. dr hab. Mirosław Handke powierzył funkcję rektora PWSZ w Kaliszu prof. dr. hab. Czesławowi Glinkowskiemu, funkcję prorektora dr. Krzysztofowi Walczakowi, a stanowisko kanclerza objął mgr Kazimierz Matusiak.