Nowe wydziały i wybory dziekanów

Nowe wydziały i wybory dziekanów

Utworzono cztery wydziały: Zarządzania, Politechniczny, Medyczny, Rahabilitacji i Sportu.  12 maja odbyły się pierwsze w historii kaliskiej uczelni wybory dziekanów. Funkcje te objęli: dziekan Wydziału Zarządzania doc. dr Jan Frąszczak, dziekan Wydziału Politechnicznego doc. dr inż. Kazimierz Wojciech Pyć, dziekan Wydziału Medycznego prof. dr hab. n. med. Witold Woźniak i dziekan Wydziału Rehabilitacji i Sportu prof. dr hab. n. med. Gerard Straburzyński.