Otwarto laboratorium zarządzania kryzysowego

Otwarto laboratorium zarządzania kryzysowego

20 kwietnia 2017 roku dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych doc. dr Jan Frąszczak, prezes TELDAT dr inż. Henryk Kruszyński oraz prezes CMGI dr inż. Andrzej Wisz dokonali uroczystego otwarcia Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów Zarządzania Kryzysowego. Wydarzenie to bezpośrednio poprzedziło rozpoczęcie międzynarodowej konferencji „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2017”. Nowo otwarte laboratorium to pierwsza tego rodzaju komórka dydaktyczna w kraju.