Po raz drugi rektor Glinkowski

Po raz drugi rektor Glinkowski

Członkowie Senatu wybrali rektora. Funkcję tę powierzono ponownie prof. dr. hab. Czesławowi Glinkowskiemu.