Powstaje centrum symulacji medycznej

Powstaje centrum symulacji medycznej

Ruszył projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Kaliszu”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z Centrum korzystać mają studenci kierunków medycznych, którzy zanim zajmą się pacjentami nauczą się wykonywania poszczególnych zabiegów na fantomach elektronicznych.