Powstało Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych

Powstało Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych

W kaliskiej PWSZ otwarto pierwszy, własny ośrodek badawczy – Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych. W ramach inwestycji wybudowano trzypoziomowy obiekt o powierzchni użytkowej ponad 2 tys. m kw. W skład Centrum wchodzą trzy laboratoria: dokładności geometrycznej kół zębatych, badań wytrzymałościowych oraz badań materiałowych. Koszt inwestycji sfinansowanej w znacznej części ze środków UE wyniósł ok. 25 mln zł.