PWSZ promuje zdrowie

PWSZ promuje zdrowie

Kaliska PWSZ i fundacja „Promocja zdrowia” podpisały porozumienie, na mocy którego powstał ośrodek badawczy – Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych. Porozumienie w imieniu kaliskiej PWSZ podpisali: rektor prof. zw. dr inż. Jan Chajda oraz kanclerz mgr Kazimierz Matusiak. Fundację reprezentował jej prezes, prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński.