PWSZ z Erasmusem

PWSZ z Erasmusem

Kaliska PWSZ przystąpiła do Programu Erasmus. W jego ramach współpracuje z uczelniami zagranicznymi w: Portugalii, Turcji, Bułgarii, Niemczech, na Słowacji, Malcie, Węgrzech oraz we Włoszech.