Uczelnia rozpoczęła współpracę z ZUS

Uczelnia rozpoczęła współpracę z ZUS

Kaliska PWSZ zawarła umowę o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Umowę podpisali rektor uczelni, prof. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska – Krawczyk i członek Zarządu ZUS Marcin Wojewódka. Podstawowym celem zawartego porozumienia jest partnerstwo obu instytucji w zakresie działalności dydaktycznej, badawczej i naukowej, a także realizacja wspólnych projektów edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń społecznych.