Uczelnia z księgowymi

Uczelnia z księgowymi

PWSZ w Kaliszu podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu. Porozumienie obejmuje udzielanie wzajemnego wsparcia, wymianę doświadczeń, wspólne działania promocyjne, organizację konferencji i kursów oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry.