Biblioteka

Biblioteka Uczelniana PWSZ w Kaliszu:

 • zapewnia dostęp do bogatej kolekcji książek i czasopism oraz baz elektronicznych,
 • udostępnia programy wykorzystywane w procesie studiowania (m.in. program Statistica) oraz bibliograficzną bazę artykułów z czasopism prenumerowanych w Czytelni Głównej,
 • realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne,
 • udziela informacji o posiadanych zbiorach, realizuje zapytania tematyczne, prowadzi szkolenia z zakresu korzystania z biblioteki baz danych.
 • organizuje spotkania autorskie z pisarzami muzykami oraz koncerty

Biblioteka w liczbach

 • 140 000 książek
 • 410 tytułów gazet i czasopism  naukowych i branżowych
 • 102 bazy danych, a w nich:
  • 203 600 dokumentów elektronicznych
 • 3 wypożyczalnie wydziałowe
 • 3 czytelnie wydziałowe
 • 422 stanowiska czytelnicze
 • 212 komputerów z dostępem do Internetu (także poprzez WiFi)

Biblioteka wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt komputerowy oraz samoobsługowe skanery do książek oraz kserokopiarki z opcją drukowania. Ponadto wrzutnia książek w Bibliotece Głównej umożliwia zwrot wypożyczonych materiałów także poza godzinami otwarcia biblioteki.

Ośrodek Informacji Patentowej

Przy Bibliotece Wydziału Politechnicznego działa Ośrodek Informacji Patentowej, do zadań którego należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji o patentach i normach. Ośrodek współpracuje z Urzędem Patentowym RP. Z jego usług mogą korzystać studenci i pracownicy PWSZ oraz osoby spoza uczelni.

Biblioteka